Το κέντρο πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης κοινοποίησε το πρόγραμμα και την αφίσα των γιορτών παλιάς πόλης.

ΑΦΙΣΑ ΓΙΟΡΤΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

αφίσα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ: Αντιγράψτε το λινγκ σε νέο παράθυρο για να δείτε το πρόγραμμα. 

http://s4.justhost.gr/roundcube/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=17074&_part=2&_action=get&_extwin=1