Σύμφωνα με την μεταβίβαση του Δελτίου αναγγελίας θυελλωδών ανέμων στην θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Λάγος, το Λιμενικό Τμήμα εφιστά την προσοχή σε όσους ναυτικούς και ψαράδες έχουν επαφή με την θαλάσσια περιοχή.

Ποιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Λ.Τ. Λάγος αναφέρει:

 

1.- Σας αναμεταβιβάζουμε Έκτακτο Δελτίο Θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. που αφο-
ρά στην περιοχή αρμοδιότητάς μας και παρακαλούμε για την άμεση αναμετάδοση αυτού.
2.- Αλιευτικοί σύλλογοι στους οποίους απευθύνεται το παρόν παρακαλούνται ομοί-
ως για την άμεση και ευρεία προληπτική ενημέρωση των μελών τους.
3.- Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε εξέλιξη επί των ως άνω δυσμενών
καιρικών φαινομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο
2541096666 και Fax: 2541096757.