Κατά τις αρχαιρεσίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, την 10-3-2017, εκλέχθηκαν:

  1. Στη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, ο κ. Θωμάς Μίχογλου (Δήμαρχος Τοπείρου).
  2. Στην θέση του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, ο κ. Ραμαδάν Μπόζ (Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ξάνθης).
  3. Στη θέση των δύο (2) τακτικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, ο κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Δήμαρχος Ξάνθης) και ο κ. Στέφανος Ιγιαννίδης (Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ξάνθης).
  4. Στη θέση του αναπληρωματικού μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, ο κ. Γεώργιος Τσιτιρίδης (Δήμαρχος Αβδήρων).