Τεχνική συνάντηση στην Περιφέρεια για το ΙΝΤΕΡΕΚ, Τεχνικός εξοπλισμός στα σχολεία, κατασκευή πολυδύναμου ιατρείου στο Δοξάτο και εξοπλισμός Αστυνομικών Μονάδων αφορούσαν οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ολοκλήρωσε με επιτυχία την 1η τεχνική συνάντηση του έργου  INTERREG MED CO-EVOLVE που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 9 Φεβρουαρίου .

Το CO-EVOLVE είναι ένα έργο του προγράμματος INTERREG MED 2016 το οποίο αναπτύχθηκε  στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3 (φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι) του προγράμματος και του ειδικού στόχου 3.1 (αειφόρος τουρισμός). Στόχος του είναι να αναλύσει και να προωθήσει τη συν-εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων σε τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης  και τον  Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος, ο Περιφερειάρχης απηύθυνε πρόσκληση στους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς των δυο επιλεγμένων πιλοτικών περιοχών του προγράμματος για μία πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών.

 

Στην τεχνική συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Νέστου, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης καθώς και στελέχη από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, την Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, την Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ.

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης τεχνικής συνάντησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα του (2016-2019), οι στόχοι του καθώς και το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι πιλοτικές εφαρμογές.

 

Στην συνέχεια έγινε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους τοπικούς φορείς οι οποίοι επισήμαναν τα επίκαιρα προβλήματα των περιοχών τους στα θέματα τουριστικής ανάπτυξης, προστασίας του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος και διάβρωσης των ακτών και έδωσαν στοιχεία σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης του τοπικού στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας, αστικής ανάπλασης και σχετικά έργα υποδομών.

 

Στην διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν πολλά ενδιαφέροντα σημεία όπου υπάρχουν νομοθετικά και οργανωτικά κενά και τα οποία η Περιφέρεια θα μπορούσε να μελετήσει στα πλαίσια του προγράμματος ώστε να προτείνει καινοτόμες λύσεις για τις πιλοτικές περιοχές οι οποίες θα έχουν εφαρμογή σε όλες τις ελληνικές τουριστικές παράκτιες περιοχές.

 

Επίσης έγινε γενική διαπίστωση από τους συμμετέχοντες ότι η διάβρωση των ακτών και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν άμεσα το τουριστικό προϊόν των παράκτιων περιοχών και θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού των έργων υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη και αυτές της παραμέτρους (χωρικά και χρονικά).

 

Η συζήτηση ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική και τέθηκαν οι βάσεις για την περαιτέρω ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών και για την τελική διαμόρφωση προτάσεων πιλοτικών εφαρμογών, οι οποίες θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος (2018-2019) και θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην τοπική τουριστική ανάπτυξη.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο επικοινωνήστε στο co-evolve@pta-emth.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα INTERREG MED διαθέσιμες  εδώ http://interreg-med.eu/en/home/

Ακολουθείστε το έργο στο TWITTER  @CoEVOLVEmed

Ένταξη νέας Πράξης για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού σε 671 σχολεία της Περιφέρειας, προϋπολογισμού 2,9 εκ. ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

Με απόφαση του  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, η Πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας ΑΜΘ», προϋπολογισμού 2.909.531 ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020».

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική διαδικασία στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση. Η Πράξη θα επιτρέψει την προμήθεια και αξιοποίηση εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας όπως σταθεροί και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, ασύρματα σημεία πρόσβασης, διακομιστές, διαδικτυακές κάμερες, διαδραστικά συστήματα και σετ ρομποτικής. Η Πράξη αφορά σε 671 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας, όπως αυτές καθορίστηκαν σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Ένταξη νέας Πράξης για τον εξοπλισμό των αστυνομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, προϋπολογισμού 1,9 εκ. ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

Με απόφαση του  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, η Πράξη «Εξοπλισμός αστυνομικών υπηρεσιών για παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών», προϋπολογισμού 1.998.900 ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020».

Η Πράξη αφορά στην προμήθεια αστυνομικού εξοπλισμού, όπως οχήματα, ασύρματοι επικοινωνίας και φορητά ραντάρ, που θα συμβάλει στην ενίσχυση της αστυνόμευσης και της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας με στόχο τη μείωση, την πρόληψη και την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Ένταξη για την ολοκλήρωση της κατασκευής και του εξοπλισμού του  πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Δοξάτο, προϋπολογισμού 473.081 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

Με απόφαση του  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, εντάσσεται η ολοκλήρωση της Πράξης «Κατασκευή πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Δοξάτο», συνολικού προϋπολογισμού 473.081 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020».

Η ολοκλήρωση της Πράξης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ιατρικού και άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού του ιατρείου.