Αύριο · Ξάνθη · Ηλιοφάνεια
6 π.μ.-5°
7 π.μ.-7°
7:45 π.μ.-7°
8 π.μ.-7°
9 π.μ.-6°
10 π.μ.-4°
11 π.μ.-1°
12 μ.μ.
1 μ.μ.