Οι δήμαρχοι αποφασίζουν για τα σχολεία.

 

Σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κ. Ζαγναφέρη η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων μετατίθεται στους δημάρχους και είναι λογικό.

Οι δήμαρχοι πλέον θα έχουν την ευθύνη της απόφασης για το άνοιγμα των σχολείων και ο λόγος είναι ότι οι καιρικές συνθήκες διαφέρουν από δήμο σε δήμο στον νομό Ξάνθης.

Έτσι εναπόκειται πλέον στους δήμους να αποφασίσουν αν αύριο Πέμπτη θα ανοίξουν τα σχολεία ποια σχολεία και που.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 

Σε συνέχεια της υπ’αρ.10/10-1-2017 απόφασής μας περί διακοπής μαθημάτων στο σύνολο των σχολικών μονάδων της ΠΕ Ξάνθης λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, ενημερώνουμε ότι, δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες πλέον διαφοροποιούνται από δήμο σε δήμο, από αύριο Πέμπτη 12/1/2017 τη σχετική μέριμνα επί του θέματος θα έχει ο κατά περίπτωση αρμόδιος Δήμος, σύμφωνα με το αρθρ.94 του Ν.3852/2010.