Οι κατασκηνωτές σας προσκαλούν και φέτος να συμμετέχετε στην πανελλήνια εθελοντική περιβαλλοντική δράση Let’s Do It Greece.