Το σωματείο μας στα πλαίσια των εθιμοτυπικών επισκέψεων συναντήθηκε την Τρίτη 26/05/2015 με το δήμαρχο Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο και την Τετάρτη 27/05/2015 με τον Αντιπεφεριάρχη Ξάνθης κ. Ζαγναφέρη Κωνσταντίνο.
Έγινε ανάλυση των προβλημάτων της Δ.Α. Ξάνθης και των μελών του σωματείου μας δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην έλλειψη προσωπικού και στην αύξηση της εγκληματικότητας στην περιοχή μας.
Και στις δυο συναντήσεις, συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες της Ξάνθης και γενικά όλης της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης τα όποια έχουν άμεση ή έμμεση επίπτωση στο έργο της Αστυνομίας.
Συμφωνήθηκε μεταξύ μας να υπάρχει στενή συνεργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν την αστυνόμευση της περιφερειακής μας ενότητας.