Η Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε. διοργανώνει κλειστό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση χώρου που θα λειτουργήσει ως κυλικείο – αναψυκτήριο στον σταθμό αφιξαναχωρήσεων της, επί της Δημοκρίτου 6 στην Ξάνθη. Πληροφορίες και παραλαβή των όρων του διαγωνισμού στην γραμματεία της εταιρίας και στο τηλ. 2541022740. Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 16η Ιουνίου 2015 στις 10:00.
Για την Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε.
Γεωργιάδης Π. Θεμιστοκλής, Πρόεδρος Δ.Σ.